اتاق فرار ورونیکا

اتاق فرار ورونیکا

تاریخ انتشار
مجموعه
Wayout
۸
ترس
۸
درجه سختی

اتاق فرار ورونیکا

۸
ترس
۸
درجه سختی
سناریو اتاق فرار ورونیکا: پانزده ژوئن سال 1991 افسر تحقیقاتی بازرس خوزه به یک مورد اورژانسی اعزام شد در اپارتمانی درخیابان جرایدو اسپانیا شمار هشت. بنابر گفته خانواده دختر بزرگتر, ورونیکا بعد از استفاده از تخته او جو جلسه احضار ارواح در اپارتمان رخ داده های ماوراطبیعی شکل گرفت که خانواده ورونیکا مجبور به ترک اپارتمان شدن دوافسر تحقیقاتی در این زمینه قربانیه روح ورونیکا در اپارتمان شدن و الباقی افسران دوچاره سرگیجه و ادم ناپیداری شدن ماه بعد افسرخوزه درخواست انتقالی از آن محل را داد گزارش نهایی خود بیان کرد که شواهد های غیر قابل توضیح فرایند ماوراطبیعی رخ داد و اولین مقام پلیس اسپانیابود که شاهد حضورشیاطین و روح ورونیکا در اپارتمان بود در اخر بازرس خوزه پس از انتقالی به طور عجیبی کشته شد و شماها گروهی ازشکارچیان ارواح هستین که وارد اپارتمان شدین و فقط 90 دقیقه فرصت دارید که دلیل استفاده ورونیکا از تخته اوجو رابفهمید و از انجا جان سالم به درد ببرید
تاریخ انتشار
مجموعه
Wayout
قیمت
100.000 تومان (هرنفر)
زمان بازی
90 دقیقه
ژانر
ترسناک , تعاملی
تعداد نفرات
4 تا 8 نفر
آدرس
**کرج** فردیس کانال غربی نسترن غربی نبش گلستان14
لوکیشن
lightbox