اتاق فرار یو بی اس (UBS)

اتاق فرار یو بی اس (UBS)

تاریخ انتشار
۱۴۰۱
مجموعه
Wayout
۸
ترس
۸
درجه سختی

اتاق فرار یو بی اس (UBS)

۸
ترس
۸
درجه سختی
سناریو اتاق فرار یو بی اس (UBS): سوئیس /سال ۲۰۲۵ دو سال پیش ، سال ۲۰۲۳ در شهر برن در سوئیس ویروس وحشتناکی پخش شد که باعث شد چندین شهر به این ویروس آلوده شوند .. با تاییدیه مقامات این شهر ها قرنطینه و بسته شد ، گروهی به رهبری اِد قبل از این اتفاقات نقشه سرقت از بانک UBS در سوئیس را داشت، اِد با توجه به شرایط قرنطینه با گروهی تصمیم میگیرند به شهر از دست رفته شهر برن بروند تا نقشه سرقت خود را اجرا کند ،آنها به سختی خود را به بانک میرسانند ولی اتفاقات عجیبی در بانک رخ میدهد که...
تاریخ انتشار
۱۴۰۱
مجموعه
Wayout
قیمت
120.000 تومان (هرنفر)
زمان بازی
100 دقیقه
ژانر
ترسناک , هیجانی
تعداد نفرات
4 تا 8 نفر
آدرس
** کرج ** فردیس کانال غربی
لوکیشن
lightbox