اتاق فرار ساحره

اتاق فرار ساحره

تاریخ انتشار
۱۳۹۹
مجموعه
WayOut
۸
ترس
۸
درجه سختی

اتاق فرار ساحره

۸
ترس
۸
درجه سختی
سناریو اتاق فرار ساحره: سال ها پیش خانواده ای مذهبی به دلیل اعتقاد زیـاد به مذهب خود تبعید به روستایی خارج از شهر شدن .در ایـن روستا اتفاق های عجیبی رخ داده بود مردم این روستا معتقد بودن در این روستا ساحره ای وجود داره شمـــا و تیمتان مامور شدید بـه این روستا بیاید طلسم روستا را باطل کرده و خود را از شهر ساحره نجات دهید
تاریخ انتشار
۱۳۹۹
مجموعه
WayOut
زمان بازی
75 دقیقه
ژانر
ترسناک
تعداد نفرات
4 - 8 نفر
آدرس
این بازی متوقف شده است
lightbox