اتاق فرار تناسخ

اتاق فرار تناسخ

تاریخ انتشار
۰۶/۱۱/۱۳۹۹
مجموعه
مخمصه
۸
ترس
۸
درجه سختی

اتاق فرار تناسخ

تیزر اتاق فرار تناسخ از مجموعه مخمصه

تیزر رسمی اتاق فرار تناسخ از مجموعه مخمصه
۸
ترس
۸
درجه سختی
سناریو اتاق فرار مخمصه: شما براى چك آپ ساليانه به يك كلينيك درمانى مراجعه كرديد كه ناگهان..
تاریخ انتشار
۰۶/۱۱/۱۳۹۹
مجموعه
مخمصه
قیمت
80.000 تومان (هرنفر)
زمان بازی
75 دقیقه
ژانر
ترسناک
تعداد نفرات
4 - 6 نفر
آدرس
**کرج**، گوهردشت خیابان 14 ام اصلی پلاک 1
لوکیشن
lightbox