اتاق فرار رد روم

اتاق فرار رد روم

تاریخ انتشار
مجموعه
Diamond Room
۷
ترس
۸
درجه سختی

اتاق فرار رد روم

۷
ترس
۸
درجه سختی
سناریو اتاق فرار ردروم: 90 درصد حجم اینترنت را دارک وب و اینترنت در دسترس ما 10 درصد را تشکیل داده است. در دارک وب انواع خلاف ها قابل انجام است حتی استخدام قاتل ...
تاریخ انتشار
مجموعه
Diamond Room
زمان بازی
75 دقیقه
ژانر
ترسناک
تعداد نفرات
4 - 8 نفر
آدرس
این بازی متوقف شده است
lightbox