رد روم

رد روم

تاریخ انتشار :
۱۳۹۸
مجموعه :
دایموند روم
۷
ترس
۸
درجه سختی

رد روم

۷
ترس
۸
درجه سختی
90 درصد حجم اینترنت را دارک وب و اینترنت در دسترس ما 10 درصد را تشکیل داده است. در دارک وب انواع خلاف ها قابل انجام است حتی استخدام قاتل ...
تاریخ انتشار :
۱۳۹۸
مجموعه :
دایموند روم
زمان بازی :
75 دقیقه
ژانر :
ترسناک
تعداد نفرات
4 - 8 نفر
آدرس
**کرج** نهم غربی شاهین ویلا سره کوچه قنات ساختمان زاگرس پلاک۲۰ واحد ۷
lightbox