اتاق فرار ترسال

اتاق فرار ترسال

تاریخ انتشار
۱۰/۰۸/۱۴۰۰
مجموعه
Diamond Room
۸
ترس
۸.۵
درجه سختی

اتاق فرار ترسال

۸
ترس
۸.۵
درجه سختی
داستان اتاق فرار ترسال: عروسی قنات ... آیینی برای مقابله با کم آبی قنات در دوران خشکسالی... بر اساس این آیین زنی بیوه را با آداب و رسومی خاص به عقد قنات در می‌آورند ... ترسال و قنات بی آب؟!!
تاریخ انتشار
۱۰/۰۸/۱۴۰۰
مجموعه
Diamond Room
قیمت
110.000 تومان (هرنفر)
زمان بازی
75 دقیقه
ژانر
ترسناک
تعداد نفرات
4 - 8 نفر
آدرس
**کرج** گلشهر خیابان کوکب غربی نبش کوچه سوم
تلفن
لوکیشن
lightbox