اتاق فرار دراکولا

اتاق فرار دراکولا

تاریخ انتشار
۱۴۰۱
مجموعه
Mazeroom
۹
دلهره
۸
درجه سختی

اتاق فرار دراکولا

۹
دلهره
۸
درجه سختی
سناریو اتاق فرار دراکولا: در حال حاضر دنیا توسط دراکولا و اهریمن رو به نابودی رفته است. دانشمندان در حال ساخت ماشین سفر به زمان هستند ولی اهریمن مانع پیشروی آنها می شود. شما برای این ماموریت داوطلب شده اید که ماشین سفر به زمان را تکمیل کنید و به قبل از پیمان دراکولا و اهریمن سفر کنید و دراکولا را نابود کنید.
تاریخ انتشار
۱۴۰۱
مجموعه
Mazeroom
قیمت
110.000 تومان (هرنفر)
زمان بازی
80 دقیقه
ژانر
دلهره آور , هیجانی
تعداد نفرات
4 تا 10 نفر
آدرس
**کرج** بلوار باغستان نبش بوستان هفتم، جنب داروخانه، مجموعه اتاق فرار مِیز روم
لوکیشن
lightbox