اتاق فرار اونتور (AVENTOR)

اتاق فرار اونتور (AVENTOR)

تاریخ انتشار
۱۳۹۸
مجموعه
Darro
۷.۵
ترس
۷
درجه سختی

اتاق فرار اونتور (AVENTOR)

۷.۵
ترس
۷
درجه سختی
سناریو اتاق فرار اونتور: یک شب تاریک در جنگل به همراه دوستان خود گم شده اید و سرگردان هستید. ناگهان با کلبه ای مواجه می شوید که هیچوقت قبلا آن را در این جنگل ندیده بودید. وارد کلبه می شوید… روی میز چوبی جعبه ای توجه شما را جلب می کند که نام “اونتور” روی آن نوشته شده… اونتور به شما خبر از گنج بزرگی می دهد که سالیان دراز افراد زیادی در پی تصاحب آن بوده اند اما هیچ گاه دیگر رنگ آفتاب را ندیدند!! شما می توانید قربانی بعدی اونتور باشید یا به گنج بزرگ خواهید رسید؟!
تاریخ انتشار
۱۳۹۸
مجموعه
Darro
قیمت
80.000 تومان (هرنفر)
زمان بازی
۸۰ دقیقه
ژانر
ترسناک
تعداد نفرات
۴ - ۸ نفر
آدرس
**کرج** ، ۴۵ گلشهر ، بلوار پونه
لوکیشن
lightbox