رونمایی از وب سایت جدید مجله اتاق فرار..!
مجموعه زون اسکیپ اصفهان

Zone Escape ISF

اتاق فرار زون اسکیپ

اشتراک گذاری:

معرفی مجموعه Zone Escape ISF

4 بازی فعال

مجموعه اسکیپ زون فعالیت خود را از دی ماه سال ۱۳۹۸ شروع کرده است. این مجموعه در حال حاظر دارای 2 شعبه در سطح شهر اصفهان و 4 اتاق فرار فعال می باشد .
جدیدترین اتاق فرار این مجموعه با نام اتاق فرار قوی سیاه در دی ماه 1402 ساخته شده که یکی از محبوبترین اتاق فرارهای خال حاضر اصفهان می باشد.

تماس با مجموعه

09387112220

اتاق فرارهای غیرفعال