رونمایی از وب سایت جدید مجله اتاق فرار..!
Free Logo

Viva Escape

اتاق فرار ویوا اسکیپ

اشتراک گذاری:

معرفی مجموعه Viva Escape

1 بازی فعال

مجموعه اتاق فرار ویوا اسکیپ (Viva Escape) در اواخر سال 1402 شکل گرفت و به عنوان اولین بازی اتاق فرار رها را در شرق تهران و در میدان الغدیر افتتاح کردند.

تماس با مجموعه

09396508686

اتاق فرارهای درحال اجرا
اتاق فرارهای غیرفعال
هیچ اتاق فراری یافت نشد