رونمایی از وب سایت جدید مجله اتاق فرار..!
اتاق فرار پرایوت زون

Private Zone

اتاق فرار پرایوت زوم

اشتراک گذاری:

معرفی مجموعه Private Zone

0 بازی فعال

اتاق فرار پرایوت زوم (private zoom) از سال 1400 با بازی اتاق فرار زیر خاکی شروع به کار کرد و در حال حاضر دو بازی اتاق فرار زیرخاکی و اتاق فرار Home را در حال اجرا دارد.

تماس با مجموعه

09363928740

اتاق فرارهای درحال اجرا
هیچ اتاق فراری یافت نشد