رونمایی از وب سایت جدید مجله اتاق فرار..!
اتاق فرار اگزیت گروپ

Exit Group

مجموعه اتاق فرار اگزیت گروپ

اشتراک گذاری:

معرفی مجموعه Exit Group

2 بازی فعال

مجموعه اتاق فرار اگزیت گروپ | Exit Group با ساخت بازی آتش زاد وارد صنعت اتاق فرار شد و توانست به سرعت نظر بازیکنان را به خود جلب کند و به در مدت زمان کوتاهی خود را به عنوان یک مجموعه مطرح معرفی کند.

اگزیت گروپ بعد اکسپایر شدن آتش زاد  اتا ق فرار ماریان را  اجرا کرد و آخرین بازی خود  با نام اتاق فرار گنگ (gong) را در فروردین 1403 افتتاح کرد.
این مجموعه تخصص ویژه ای در ساخت اتاق فرارهای تعاملی دارد و از اکتورهای بسیار حرفه ای در بازیهای خود استفاده می کند.

تماس با مجموعه

09046555252

اتاق فرارهای غیرفعال