رونمایی از وب سایت جدید مجله اتاق فرار..!

اتاق فرار آنلاین

۱۴+

اتاق فرار 51

اتاق فرار انلاین Derailed 51

شیراز

درجه سختی

ترس و هیجان

بازی اتاق فرارآنلاین آرتیست (The Artist) اولین بازی آنلاین ۴ بعدی مجموعه رازماز می­باشد. در این بازی سعی شده است فضای واقعی اتاق فرار به همراه معما­ها و چالش­های خاص طراحی شود تا بازیکنان خود را در محیط واقعی حس کنند.
اتاق فرار 51

اتاق فرار انلاین Derailed 51

شیراز

۱۴+

اتاق فرار ارتیست

اتاق فرار انلاین The artist

شیراز

درجه سختی

ترس و هیجان

بازی اتاق فرارآنلاین آرتیست (The Artist) اولین بازی آنلاین ۴ بعدی مجموعه رازماز می­باشد. در این بازی سعی شده است فضای واقعی اتاق فرار به همراه معما­ها و چالش­های خاص طراحی شود تا بازیکنان خود را در محیط واقعی حس کنن
اتاق فرار ارتیست

اتاق فرار انلاین The artist

شیراز

۱۶+

اتاق فرار راز سنگ سیاه

اتاق فرار راز سنگ سیاه

شیراز

درجه سختی

ترس و هیجان

اتاق فرار انلاین راز سنگ سیاه
اتاق فرار راز سنگ سیاه

اتاق فرار راز سنگ سیاه

شیراز

۱۰+

اتاق فرار انلاین شیوع

اتاق فرار انلاین شیوع

تهران

درجه سختی

ترس و هیجان

دانشمندان تراز اول دنیا در آزمایشگاه «انستیتو  ویروس‌شناسی ووهان» به واکسن مقابله با ویروس ایجاد کننده بیماری COVID-19 دست یافته‌اند و آماده می‌شوند تا در یک کنفرانس خبری، جهانیان را از این پیشرفت بزرگ مطلع کنند. اما در اثر یک اشتباه انسانی و عملکرد غلط سیستم تهویه، یک آلودگی ویروسی بسیار خطرناک در تمام انستیتو پخش شده که منجر به تخلیه کامل آن می‌گردد. شما مسئول تیمی هستید که قرار است با فرستادن یکی از پیشرفته‌ترین ربات‌های جهان به مرکز سعی کنید سرم تهیه شده واکسن COVID-19 را خارج کنید. اما بعد از مواجه شدن  با قفل‌های عجیبی که پیش از این در مرکز نبوده‌اند ظن عمدی بودن آلودگی ویروسی در شما تقویت شده. هدف شما دست یافتن به سرم واکسن COVID-19 است....
اتاق فرار انلاین شیوع

اتاق فرار انلاین شیوع

تهران

اتاق فرار ناصرالدین شاخ

اتاق فرار انلاین ناصرالدین شاخ

تهران

درجه سختی

ترس و هیجان

اتاق فرار ناصرالدین شاخ

اتاق فرار انلاین ناصرالدین شاخ

تهران

۱۰+

اتاق فرار انلاین اتاق44

اتاق فرار انلاین اتاق ۴۴

تهران

درجه سختی

ترس و هیجان

اتاق فرار انلاین اتاق44

اتاق فرار انلاین اتاق ۴۴

تهران