اتاق فرار اهواز، شریعتی جنوبی

در نزدیکی رود کارون پیرزنی زندگی می‌کنه که مردم محلی بهش دالو می‌گن. بعضی از کسایی که توی ساحل نزدیک خونه دالو برای تفریح اومده بودن یهو ناپدید شدن و سرنوشتشون هم نامعلوم موند. شما برای تفریح رفته بودید پارک ساحلی. همه چیز عالی بود و خوش گذشته بود. چشمتون رو باز کردید و خودتون رو توی خونه‌ای عجیب دیدید.

دسترسی سریع به اتاق فرارهای نزدیک به اهواز، شریعتی جنوبی

توضیحات بیشتر