رونمایی از وب سایت جدید مجله اتاق فرار..!

اتاق فرار خیابان قزوین

مدت هاست هیچ تیم تحقیقاتی یا پزشکی به دلیل شدت جنون بیماران وعدم برقراری ارتباط با اونها نتونستن وارد بیمارستان روانی امین آباد بشن. شما نه در قالب یک تیم تحقیقاتی بلکه به عنوان بیماران جدید وارد این بیمارستان روانی میشید تا بتونید عملیات تحقیقاتی خودتون رو آغاز کنید.

دسترسی سریع به اتاق فرارهای نزدیک به خیابان قزوین

توضیحات بیشتر