رونمایی از وب سایت جدید مجله اتاق فرار..!

اتاق فرار خیابان ابوریحان

اریک مورگان پس از ازدواج با رز، صاحب دختری به نام لوسی شد. پس از مدتی همسر او متوجه رابطه‌ی اریک با شیاطین شد. اریک در عملیات آخرش شکست خورد و به خانه بازگشت اما با جنازه‌ی همسرش روبه‌رو شد. تمامی شواهد و مدارک موجود نشان از به قتل رسیدن رز توسط افرادی نفوذی داشت. اما پس از پیگیری‌های بیشتر سازمان به خود اریک مورگان مشکوک شد.

دسترسی سریع به اتاق فرارهای نزدیک به خیابان ابوریحان

توضیحات بیشتر