رونمایی از وب سایت جدید مجله اتاق فرار..!

اتاق فرار شاهین شهر

روزگاری در روستای درک سفلی زنی عاشق مرد غسال روستا شد. ولی مرد بخاطر دخترش به تجدید فراش فکر نمی‌کرد. وقتی زن احساس کرد دختر مرد غسال میان او و عشقش ایستاده قصد کشتن او را کرد و سپس دست به اعمال شیطانی زد. مرد غسال برای انتقام دخترش و نجات روستا نامه به دوستانش نوشت و از آن‌ها کمک خواست. دوستانش از درک اولیا راهی درک سفلی شدند تا به مرد غسال کمک کنند
شما و تیمتون به صورت اتفاقی وارد یک روستا می‌شید که به نظر متروکه میاد. کم‌کم متوجه قتل یک دختر جوان به اسم ملوک می‌شید. کنجکاو می‌شید پرده از راز این قتل بردارید اما خیلی طول نمی‌کشه که متوجه می‌شید همه چیز اونطور که فکر می‌کردید پیش نمی‌ره و توی تله افتادید و باید جون خودتون رو از اونجا نجات بدین…
شما به عنوان یک سری روانی وارد تیمارستان گریستون شدید. تا فرصت دارید و آزمایش‌های اینجا واقعا دیوونتون نکرده فرار کنید. ضمن اینکه یه روانی سرگردون به اسم سایکو تو قسمتای مختلف پرسه میزنه… حواستون باشه به چنگش نیوفتید و اصلاً بهش اعتماد نکنید.

دسترسی سریع به اتاق فرارهای نزدیک به شاهین شهر

توضیحات بیشتر