اتاق فرار اقامتگاه ابدی

اتاق فرار اقامتگاه ابدی

تاریخ انتشار
مجموعه
Escape Plus
۸
ترس
۸
درجه سختی

اتاق فرار اقامتگاه ابدی

۸
ترس
۸
درجه سختی
سناریو اتاق فرار اقامتگاه ابدی: پراگ سال ۱۹۳۶ بازرس مارتین کولار از طرف مقامات پلیس مامور رسیدگی به قتل های مرموزی میشود که در مسافرخانه چارلز بریج اتفاق افتاده است. ترس و وحشت شهر را فرا گرفته. دادستان کشور عبور و مرور را در خیابان های اطراف ممنوع کرده و مردم این مسافرخانه را اقامتگاه ابدی نامیده اند. اکنون نوبت شماست که به عنوان یک گروه تجسس پرده از اسرار این مسافرخانه مرموز بردارید.
تاریخ انتشار
مجموعه
Escape Plus
قیمت
85.000 تومان (هرنفر)
زمان بازی
70 دقیقه
ژانر
ترسناک , دلهره آور
تعداد نفرات
4 - 7 نفر
آدرس
فرمانيه ديباجي شمالي كوچه محمود نوريان کوچه پیوست
لوکیشن
lightbox