رستگاری بیولوژیکی ۲ (وارونگی)

رستگاری بیولوژیکی ۲ (وارونگی)

تاریخ انتشار
۱۳۹۸
مجموعه
بوم اسکیپ
۸.۵
ترس
۸
درجه سختی

رستگاری بیولوژیکی ۲ (وارونگی)

۸.۵
ترس
۸
درجه سختی
یک روز که همسر دکتر اج.جی هاوس به حصار ما اومده بود گفت رابطه آوین و هاوس خیلی نزدیک بوده و امکان نداشته که دکتر آوین بهش خیانت کنه با توجه به شایعات و صحبت های همسر دکتر هاوس گروهی تصمیم گرفتند با تمام خطرها و با احتمال اینکه دست خالی برگردند و داخل مطب دکتر چیزی پیدا نکنند این ریسک رو قبول کنن و به مطب دکتر آوین برن
تاریخ انتشار
۱۳۹۸
مجموعه
بوم اسکیپ
زمان بازی
۶۰ دقیقه
ژانر
ترسناک
تعداد نفرات
۴ - ۷ نفر
آدرس
میدان کاج،خیابان سعادت آباد شمالی،خیابان پنجم (نوروزی)، ساختمان شماره ۶، واحد ۲۰
lightbox