اتاق فرار وارونگی

اتاق فرار وارونگی

تاریخ انتشار
مجموعه
Boom Escape
۸.۵
ترس
۸
درجه سختی

اتاق فرار وارونگی

۸.۵
ترس
۸
درجه سختی
سناریو اتاق فرار وارونگی: یک روز که همسر دکتر اج.جی هاوس به حصار ما اومده بود گفت رابطه آوین و هاوس خیلی نزدیک بوده و امکان نداشته که دکتر آوین بهش خیانت کنه با توجه به شایعات و صحبت های همسر دکتر هاوس گروهی تصمیم گرفتند با تمام خطرها و با احتمال اینکه دست خالی برگردند و داخل مطب دکتر چیزی پیدا نکنند این ریسک رو قبول کنن و به مطب دکتر آوین برن
تاریخ انتشار
مجموعه
Boom Escape
زمان بازی
۶۰ دقیقه
ژانر
ترسناک
تعداد نفرات
۴ - ۷ نفر
آدرس
این بازی متوقف شده است
lightbox