بایگانی برچسب ها: قوانین اتاق فرار

انتصابات جدید در انجمن بازیهای فکری

به گزارش روابط عمومی انجمن بازی های فکری، دبیر گروه بازی های نقش آفرینی و عضو هیات رئیسه و همچنین رئیس گروه بازیهای اتاق فرار طی حکمی منصوب شدند.
lightbox