بایگانی برچسب ها: جشنواره اتاق فرار

مسابقات جهانی اتاق فرار ردبول

بعد از اینکه سرگرمی اتاق فرار در خیلی از کشور های دنیا مورد استقبال جوان ها قرار گرفت، در سال های اخیر مسابقه ای برای بهترین بازیکن های اتاق فرار ترتیب داده شد.

رازگشا – اولین جشنواره ملی طراحی اتاق فرار

رازگشا، اولین جشنواره ملی اتاق فرار است که در آن قرار است به بهترین طراحی اتاق فرار جوایزی اهدا گردد.
lightbox
lightbox