بایگانی برچسب ها: تیم سازی

در بازی اسکیپ روم، شما عضو کدام گروهید؟

میتوان گفت که اتاق فرار نمونه ی کوچکی از جامعه ی اطراف ماست. غلبه بر موانع و حل مشکلات بخشی از بازی دنیاست. در دنیای واقعی ما با هزاران شخصیت متفاوت و یا رنگین کمانی از انسان ها روبرو هستیم.اتاق فرار (بدون در نظر گرفتن معنای ضمنی) نیز از شخصیت های مختلف با ویژگی های متفاوت و موانع عجیب و غریب تشکیل شده است.

تیم سازی و اتاق فرار

پیدا کردن تفریحی برای همکاران یک مجموعه که بتونن هم زمان هم تفریح کنن و هم کاره گروهیشون را افزایش بدن میتونه خیلی جذاب باشه. اتاق فرار اون تفریحه!!
lightbox