بایگانی برچسب ها: بازیگر اتاق فرار

اکتور اتاق فرار کیست + معرفی شغل و نحوه استخدام

اکتورهایی که در اتاق فرار وجود دارند، گویی ناجی شما با راهنمای‌های کوچکی هستند یا می‌خواهند شما را بترسانند و از برنده شدن باز دارند! همه چیز بستگی به قوانین خاص بازی و البته نحوه‌ی برخورد و ارتباط شما با بازیگر دارد.
lightbox