دسته: اتاق فرار ترسناک

اتاق فرار گنج مردگان

 • توسط
 • فروردین ۷, ۱۴۰۰
 • دیدگاه غیر فعال شده است

اتاق فرار رخنه

 • توسط
 • اسفند ۳۰, ۱۳۹۹
 • دیدگاه غیر فعال شده است

اتاق فرار آخرین تقاص (تیمارستان)

 • توسط
 • اسفند ۳۰, ۱۳۹۹
 • دیدگاه غیر فعال شده است

اتاق فرار جنون زندان

 • توسط
 • اسفند ۲۴, ۱۳۹۹
 • دیدگاه غیر فعال شده است

اتاق فرار رستگاری بیولوژیکی

 • توسط
 • اسفند ۲۲, ۱۳۹۹
 • دیدگاه غیر فعال شده است

اتاق فرار حریم شخصی

 • توسط
 • اسفند ۱۸, ۱۳۹۹
 • دیدگاه غیر فعال شده است

اتاق فرار شکنجه

 • توسط
 • اسفند ۱۶, ۱۳۹۹
 • دیدگاه غیر فعال شده است

اتاق فرار توهم

 • توسط
 • اسفند ۱۶, ۱۳۹۹
 • دیدگاه غیر فعال شده است

اتاق فرار برزخ

 • توسط
 • اسفند ۱۴, ۱۳۹۹
 • دیدگاه غیر فعال شده است

اتاق فرار بیمارستان زامبی

 • توسط
 • اسفند ۹, ۱۳۹۹
 • دیدگاه غیر فعال شده است
lightbox