اتاق فرار گور سفید

اتاق فرار گور سفید

تاریخ انتشار
نا معلوم
مجموعه
Great escape
--
نمره داده نشده
--
درجه سختی

معرفی و بررسی

--
نمره داده نشده
--
درجه سختی
اتاق فرار ترسناک گورسفید در سبک نقش آفرینی به عنوان اولین اتاق فرار در این سبک طراحی شده ، توصیه میگردد قبل از تجربه این اسکیپ روم حتما بیش از 15 بازی را تجربه کرده باشید.
تاریخ انتشار
نا معلوم
مجموعه
Great escape
زمان بازی
75 دقیقه
ژانر
ترسناک , تعاملی
تعداد نفرات
4 - 7 نفر
lightbox