اتاق فرار قتل مرموز

اتاق فرار قتل مرموز

تاریخ انتشار
۱۳۹۷
مجموعه
Enigma Escaperoom
۶
هیجان
۶
درجه سختی

معرفی و بررسی

۶
هیجان
۶
درجه سختی
تمام لندن در بهت و وحشت قاتل زنجيره ايي است كه ١١ نفر را به روشي واحد به قتل رسانده ، از دست پليس نيز به نظر كاري بر نمي آيد. بعد از مدتي تحقيق به ٤ مظنون اصلي مي رسد و درست زماني كه به نظر مي رسد قاتل اصلي را پيدا كرده ، كارآگاه در دفتر كار خود به قتل مي رسید.کارآگاه قصه ما داشت راه درست را می رفت، اما قاتل همیشه یک قدم جلوتر بود. پرونده قتل مرموز به کارآگاهایی نیاز دارد که از نظر ذهنی آمادگی حل معماها و روبروشدن با هر واقعیتی را داشته باشند!
تاریخ انتشار
۱۳۹۷
مجموعه
Enigma Escaperoom
قیمت
70.000 تومان (هرنفر)
زمان بازی
۶۰ دقیقه
ژانر
کاراگاهی
تعداد نفرات
۴ - ۶ نفر
آدرس
برج ميلاد گذرگاه ميلاد ورودی پاركينگ
لوکیشن
lightbox