اتاق فرار حارث

تاریخ انتشار
نا معلوم
مجموعه
ارک اسکیپ
۹.۵
ترس
۹.۵
درجه سختی

اتاق فرار حارث

۹.۵
ترس
۹.۵
درجه سختی
بزودی.....
تاریخ انتشار
نا معلوم
مجموعه
ارک اسکیپ
زمان بازی
60 دقیقه
ژانر
ترسناک , دلهره آور
تعداد نفرات
6 - 10 نفر
تلفن
09120808718
lightbox
lightbox