اتاق فرار حارث

تاریخ انتشار
نا معلوم
مجموعه
Arc Escape
۹.۵
ترس
۹.۵
درجه سختی

اتاق فرار حارث

۹.۵
ترس
۹.۵
درجه سختی
بزودی.....
تاریخ انتشار
نا معلوم
مجموعه
Arc Escape
زمان بازی
60 دقیقه
ژانر
ترسناک , دلهره آور
تعداد نفرات
6 - 10 نفر
آدرس
این بازی درحال ساخت می باشد
lightbox