اتاق فرار قمار

تاریخ انتشار
مجموعه
Rs-Escape
۸
ترس
۸
درجه سختی

اتاق فرار قمار

۸
ترس
۸
درجه سختی
سناریو اتاق فرار قمار: بزودی اعلام خواهد شد
تاریخ انتشار
مجموعه
Rs-Escape
قیمت
130.000 تومان (هر نفر)
زمان بازی
100 دقیقه
تعداد نفرات
4 - 8 نفر
آدرس
بلوار استاد معین خیابان دامپزشکی خیابان حیدریان کوچه رجایی پلاک ۲۲
لوکیشن
lightbox