اتاق فرار کشتار با اره

تاریخ انتشار
مجموعه
EscapeCoom
۸
ترس
۸
درجه سختی

اتاق فرار کشتار با اره

۸
ترس
۸
درجه سختی
سناریو اتاق فرار کشتار با اره: چرفیس برمی گرده تا گروهی از مردم مزاحمی که به طور تصادفی وارد خانه متروکه ان در یک شهر دورافتاده شده اند را اسیرکنه و سلاخی کنه و...
تاریخ انتشار
مجموعه
EscapeCoom
قیمت
130.000 تومان (هر نفر)
زمان بازی
100 دقیقه
ژانر
ترسناک
تعداد نفرات
4 - 10 نفر
آدرس
نارمك چهارراه تلفنخانه، به سمت میدان شقایق خیابان ثانی روبرو بازار موبایل شرق نبش فروشگاه ۷.
تلفن
09192389747
لوکیشن
lightbox