اتاق فرار ۶۹۶

اتاق فرار ۶۹۶

تاریخ انتشار
مجموعه
Rock Escaperoom
۸
ترس
۸
درجه سختی

اتاق فرار ۶۹۶

۸
ترس
۸
درجه سختی
سناریو اتاق فرار 696: چند ماهی است که نامه های درخواست کمک کشیش اتلستن به کلیسای مرکزی میرسد با این مضمون که حضور شیطان در درمانگاهی که وابسته به کلیسای مرکزی است احساس می‌شود حال شما باید خود را زود به درمانگاه برسانید تا قبل از اینکه اتفاقی برای اتلستن و بیماران آن درمانگاه بیوفتد
تاریخ انتشار
مجموعه
Rock Escaperoom
زمان بازی
65 دقیقه
ژانر
ترسناک
تعداد نفرات
4 تا 8 نفر
آدرس
شهرک اکباتان، بیمه سوم، کوچه هشتم
لوکیشن
lightbox