۹
هیجان
۹.۵
درجه سختی
سناریو اتاق فرار دلاک: از صدای خنده هاش میترسم, حتی نگاهش ترسناکه - عادی رفتار کن که اجازه بده بریم تو حموم -برقا چرا رفت؟ نادر کو؟ برای دستیابی به گنجینه خانوادگی محسن به عنوان همخون های او وارد گرمابه می شوید.....
تاریخ انتشار
۱۴۰۱
مجموعه
Enigmaescaperoom
قیمت
270.000 تومان (هرنفر)
زمان بازی
202 دقیقه
ژانر
ترسناک , تعاملی
تعداد نفرات
6 - 7 نفر
آدرس
کرج - کمالشهر
تلفن
لوکیشن
lightbox