رونمایی از وب سایت جدید مجله اتاق فرار..!
اتاق فرار اینفرنال اسکیپ

Infernal Escape

اتاق فرار اینفرنال

اشتراک گذاری:

معرفی مجموعه Infernal Escape

2 بازی فعال

مجموعه اتاق فرار اینفرنال اسکیپ تا به امروز تجربه ساخت 4 بازی اتاق فرار را داشته است که اتاق فرار ابدیت و اتاق فرار فلاروس از این مجموعه اکسئایر شده اند. ودر حال حاضر تنها دو اتاق فرار آنخ و اسرار پنهان را در حال اجرا دارند.

تماس با مجموعه

09901212697