دسته: تیزر اتاق فرار

تیزر اتاق فرار شبح بازارچه از مجموعه اسکیپ روم

اتاق فرار شبح بازارچه اولین بازی از مجموعه اسکیپ روم دات ای ار و اولین بازی اتاق فرار در کشور است که در سبک تئاتر تعاملی ساخته شده است.

تیزر اتاق فرار نفوذ از مجموعه اسکیپ رومیست

اتاق فرار نفوذ سومین ساخته مجموعه اسکیپ رومیست می‌باشد که در اردیبهشت ۱۴۰۰ افتتاح شده است. شما در این قسمت می‌توانید تیزر رسمی این بازی را که توسط ویجیاتو ساخته شده است را مشاهده کنید.

تیزر اتاق فرار حسرت از مجموعه بارکد اسکیپ

اتاق فرار حسرت، تجربه سوم مجموعه بارکد در زمینه ساخت اتاق فرار می باشد. در این بازی شما برای اولین بار اتاق فرار با ژانر عاشقانه را تجربه خواهید کرد.

تیزر رسمی اتاق فرار ناقوس مجموعه بارکد اسکیپ

تیزر رسمی اتاق فرار ناقوس از مجموعه بارکد اسکیپ. این بازی دومین بازی اسکیپ روم از مجموعه بارکد اسکیپ می باشد که بعد از بازی خانواده مرموز ساخته شده است.

تیزر رسمی بازی تنهایی مجموعه اسکیپ رومیست

تیزر رسمی اتاق فرار تنهایی مجموعه اسکیپ رومیست تهران. این بازی دومین تجربه این مجموعه در ساخت اتاق فرار بعد از بازی راز می باشد.
lightbox
lightbox