۸
هیجان
۹
درجه سختی
ستاریئ اتاق فرار کارناوال مرگ: ماشین فرار ، اتاق فراریست که به جای فضای اتاق درون ماشین بازی میشه، در این بازی شما و دوستاتون وارد یه بنز معماری مدل ۱۹۷۳ شده و در ابتدا باید تلاش کنین از ماشین خارج شوید و سپس بمب را پیدا کرده و آن را خنثی کنید.
تاریخ انتشار
مجموعه
Tehran Escape
زمان بازی
۶۰ دقیقه
ژانر
هیجانی
تعداد نفرات
۳ - ۴ نفره
آدرس
این بازی متوقف شده است
lightbox